Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Požární řád obce (.pdf)

9.5.2012 

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích - 1/2010 (.doc)

1.1.2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 (.doc)

1.1.2013

Vnitřní směrnice č. 2-2012-majetek-RH (.pdf) 2.7.2012
Vnitřní směrnice č. 3-2012-odpisový plán (.pdf) 2.7.2012
Vnitroorganizační směrnice 1-2013, Revitalizace obce (.pdf) 27.6.2013
Směrnice č. 1-2014 k vyhlášce č. 220-2013-Schvalování účetních závěrek (.pdf)  
Směrnice č. 2 -2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (.pdf) 19.3.2014
Zákaz podomního prodeje (.pdf) 18.9.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 (.doc) 18.9.2014
O místních poplatcích 2014 (.doc) 18.9.2014
Obecně závazná vyhláška 1-2015 (.pdf) 1.1.2016
Obecně závazná vyhláška 1-2016 (.pdf) 16.3.2016
Obecně závazná vyhláška 1-2016 -úprava (.pdf) 1.4.2016

Oznámení - dokumenty ke stažení

Důležité zákony

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech