Bezměrov obec
Bezměrov
Drobečková navigace

Úvod > Dotace

Dotace

Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059

Veřejně prospěšné práce

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

Leták VPP Bezměrov 21.docx

 

 

Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059

Veřejně prospěšné práce

Leták VPP Bezměrov 29.docx

 

 

 

DOTACE

 

 

Dotace 2015

Obec Bezměrov dostala v roce 2015:

  • dle smlouvy č. 14206943 podporu ze SR kapitola 315 MŽP ČR na Operační program ŽP, Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie - ve výši 125.476,10 Kč. Podpora je určena výhradně na akci "Kulturní dům Bezměrov",na spolufinancování akce. Obci má být poskytnuta na tuto akci rovněž dotace ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie, a to prostředky Fondu soudržnosti. Dotace bude poskytnuta na základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev. č. EDS/SMVS115D222006818 a bude činit maximálně 2 133.093,70 Kč. Celkové výdaje na projekt činí 4 243 577,00 Kč.
  • V roce 2016 dotace navýšena dle dodatku č. 1 ke smlouvě 14206943 o částku celkem 257.843,70. O tuto částku byly sníženy náklady obce.

 

  • dle rozhodnutí č. 15257016-SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků státního fondu životního prostřední ČR - prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF) na akci "Komplexní krajinářské řešení katastru obce Bezměrov"

          Celkové výdaje na projekt jsou  1 095 942,00 Kč. Podpora (dotace) z ERDF je 913 881,00 Kč, dotace SFŽP ČR je  53.757,00 Kč. Rozdíl mezi náklady a dotací je 128 304,00 Kč. Tuto částku uhradí obec z vlastních zdrojů.

 

 

 

Dotace MŽP ČR

Obec Bezměrov dostala v roce 2013 podporu ze SR kapitola 315 MŽP ČR na Operační program ŽP - "Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Bezměrov, Zlobice a Lutopecny" celkem částku 1 598 542,00 Kč.

Byl zakoupen nákladní automobil AVIA D120 s hákovým nosičem kontejnerů a 10 ks kontejnerů na bioodpad.

Obec zajišťuje rozvoz kontejnerů ve všech třech obcích a svoz shromážděného bioodpadu na kompostárny ve Zlobicích a Lutopecnách.

Svoz bioodpadu byl zahájen v podzimních měsících a setkal se s kladným ohlasem občanů, kopntejnery byly stoprocentně využity.

Bioodpad - AVIA[1].bmp

Neinvestiční účelová dotace pro SDH

Obec Bezměrov obdržela ze Zlínského kraje neinvestiční dotaci ve výši 22.000,- Kč na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů.
SDH Bezměrov využil této dotace k opravě hasičské stříkačky a vybavení jednotky novými zásahovými hadicemi.
Obec Bezměrov by touto cestou chtěla Zlínskému kraji za dotaci poděkovat.

Podpora Zlínského kraje na realizaci projektu "Projekt sklad OÚ Bezměrov- oprava střešní krytiny - PF-12OT1/558

Podpora Zlínského kraje na realizaci projektu "Projekt sklad OÚ Bezměrov- oprava střešní krytiny - PF-12OT1/558Bezměrov 15.6.2012

Zlínský kraj poskytl podporu na realizaci projektu "Projekt sklad OÚ Bezměrov- oprava střešní krytiny - PF02-12OT1/558" ve výši 99.000,-- Kč.
Projekt byl realizován v měsíci dubnu 2012.
Zastupitelé obce Bezměrov jménem všech občanů děkují ZLÍNSKÉMU KRAJI za tuto podporu.

 

Podpora ze SR kapitola 315 MŽP ČR na Operační program ŽP dle smlouvy č. 121347704. Kompostárna - sběr a svoz bioodpadu.

16.1.2014

Obec obdržela dotaci 1.598.542,10, z toho z fondu EU 1.509.735,10 Kč a ze SR 88.806,99 Kč.

Investiční prostředky z dotace celkem 1.522.421,10 a vlastní prostředky ve výši 169.158,90 byly použity na zakoupení nákladního automobilu AVIA s držáky na kontejnery a 10 ks kontejnerů.

Neinvestiční část dotace 76.121,00 Kč byla použita na projekt a práce spojené s výběrovým řízením na dodavatele zakázky.

Kompostárna, sběr a svoz bioodpadu byla zřízena jako společný projekt obcí Lutopecny, Zlobice a Bezměrov.

Kompostárny se nachází na území Lutopecen a Zlobic. Bezměrov zajišťuje rozvoz a svoz kontejnerů ze všech tří obcí.

Kontejnery jsou 100 % využity.

Podpora - Projekt  CZ.1.04/2.1.00/03.00015

"Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti"

ÚP - VPP.pdf

Ceník půjčovného - Obec Bezměrov.pdf

 

Možnost pronájmu KD Bezměrov

CENÍK: Kč

Sál 2 500,00
Zasedací místnost 700,00

Kuchyň 1 300,00
Ubrusy á 1 ks 25,00
+ spotřebované energie (voda 80,00 Kč , plyn 15,00 Kč za m3, el.energie 8,00 Kč za 1 kW)

 Smlouva KD.pdf

!cid_i04247972386414177.jpg

!cid_i05967299034947624.jpg

!cid_i08457787321851192.jpg

!cid_i09081746357547622.jpg

!cid_i0022596531484708415.jpg

!cid_i028046693684896107.jpg!

MG_2387-2.JPG

IMG_2388-2.JPG

IMG_2582.JPG

IMG_2584.JPG

IMG_2585.JPG

IMG_2373.JPGIMG_2374.JPGIMG_2377.JPG 

!cid_i09353262508866804.jpg!cid_i07813586223814079.jpg

18.8.2018.jpg

18.8.2018-2.jpg

18.8.2018-3.jpg

18.8.2018-4.jpg

18.8.2018-5.jpg

!cid_i03421762693755013.jpg

!cid_i06141951528965857.jpg

!cid_i040235948949097455.jpg

!cid_i0002074148545136323.jpg

!cid_i0047197385539039294.jpg

!cid_i05966353575428841.jpg

!cid_i08450256326864943.jpg

!cid_i06116199305311881.jpg

!cid_i06877829118748666.jpg

!cid_i09836191718523541.jpg

 

 

 

Informace - Akcie společnosti VaK Kroměříž a.s.

Každý rok v období svolávání Valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s. se množí dotazy na akcie společnosti, které jsou v držení obcí a měst.
Proto zde zveřejňujeme nejčastější dotazy, které jsou nám kladeny v souvislosti s těmito akciemi.
Dokumenty: Dotaz, Poskytnutí informace, Zápis z 22. veřejného zasedání ZO najdete v sekci Povinně zveřejňované informace.

Zápis z 22. veřej. zasedání ZO[1].pdf

Dotace MŽP ČR

 

 

16. 7. Luboš

Zítra: Martina

Ordinace MUDr. Hadraba - poradna Bezměrov

Ordinace každý třetí čtvrtek v měsíci
v době od 13:30 do 14:00 
Další informace nebo změny na tel. 573 342 470

Vzpomínka

Vzpomínka na bezměrovského rodáka
pana Josefa Horáka